a) Tema: Fotografies de globus d’aire calent que consisteixin en almenys un globus de qualsevol mida o una part d’un globus, per exemple, veles, cremador, cistella…

b) La part principal de la fotografia del globus o de l’equip ha de ser d’Ultramagic.

c) El dia 20 de cada mes, començant al gener, es triarà com a guanyadora la fotografia de major qualitat d’entre les rebudes aquest mes. Durant el mes d’octubre, es triaran 3 fotografies per a cobrir el període fins final d’any per tal d’assegurar que el termini de producció del calendari estigui cobert.

d) La mida màxima acceptada de l’arxiu és 2Mb en el format horitzontal de 4×3. La fotografia s’ha d’enviar únicament a aquesta adreça e-mail: contest@ultramagic.com. Una vegada notificat que ha estat seleccionat, el guanyador del mes ha de proveir una còpia de qualitat d’impressió a Ultramagic entre el 20 i el 25 del mes en qüestió.

e) Les dates per enviar les fotos van del dia 20 d’un mes al 20 del mes següent. S’enviarà un e-mail a l’autor que guanyi en el termini de 2 dies del dia de tancament i la fotografia serà publicada a la pàgina web el dia 1 del mes següent.

f) Al final de l’any es publicarà un calendari de format 30×40 cm usant les 12 fotografies seleccionades.

g) Es requereix autorització per part del concursant per publicar la fotografia a la pàgina web i al calendari en enviar la fotografia, sense la qual no és vàlida. Totes les fotografies publicades inclouran el nom de l’autor.

h) El guanyador de cada mes rebrà un vol amb globus (lloc i data que es convindran amb Ultramagic) o alternativament un paquet d’equip d’Ultramagic i 10 calendaris.

i) Les fotografies no seleccionades de cada mes es presenten per a participar el mes següent, a menys que l’autor la retiri expressament.

j) Si un mes no es declara cap guanyador, se seleccionarà una fotografia dels arxius d’Ultramagic.

k) Les fotografies seleccionades mensualment es poden intercanviar al calendari per permetre una adaptació millor a les estacions.