ULTRAMAGIC S.A Privacitat i Avís Legal:

ULTRAMAGIC S.A actuarà amb les pautes de confidencialitat i seguretat que estableix la Llei 15/1999 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones que facilitin dades a través dels formularis tenen dret a modificar-les o cancel·lar-les en qualsevol moment enviant una comunicació a l’adreça de correu electrònic admin@ultramagic.com.

 

En conformitat amb la legalitat vigent els informem de les nostres dades legals :

ULTRAMAGIC, S.A.
Aerodrom General Vives s/n
08711 ODENA (Barcelona- Spain)
CIF A08808214
Teléfon: 93 804 22 02
Fax: 93 803 56 04
admin@ultramagic.com
www.ultramagic.com