Bombones de combustible, ventiladors d’inflat, proteccions tèrmiques, accessoris, recanvis, instruments…

Bombones de combustible en Acer Inoxidable Duplex.

Totes les bombones Ultramagic estan fabricades amb acer inoxidable Duplex d’alta qualitat, sent aprovades per omplir i transportar per carretera segons la norma Europea. Disponibles en 3 mesures (20, 30 i 40 kg), poden acomodar-se a tot tipus de cistella i operació. Les bombones incorporen un nivell mecànic de forma estàndard i una purga per control de l’omplert. Totes les unitats disposen d’una vàlvula de sobrepressió de disseny exclusiu Ultramagic, així com una vàlvula de tancament ràpid per major seguretat i confort.
Les connexions per fase líquida estan disponibles en connector Rego i Tema, ambdues equipades amb taps. El seu disseny permet la instal·lació de vàlvules de vapor amb regulador, per alimentar cremadors amb flama pilot a vapor. També s’ofereix com accessori un sistema de purga remot, per permetre la carga en la mateixa cistella (segons permeti la normativa local). Les bombones inclouen una funda encoixinada i un protector d’espuma en el collar superior.

Ventiladors d’inflats.

Ultramagic ofereix un rang d’eficients ventiladors d’inflat amb potències de 3cv, 5.5cv, 9cv i 13cv per cobrir qualsevol necessitat i tipus d’operació. Tots els ventiladors Ultramagic són de fabricació pròpia, seguint els mateixos controls rigorosos que s’apliquen en la fabricació i muntatge dels cremadors i sistemes de combustible. La seva estructura resistent d’acer inoxidable els permet resistir les condicions més rigoroses, tal i com l’experiència d’alguns dels nostres clients demostra, amb unitats operant mils d’hores en condicions molt dures. Les unitats de 5.5, 9 i 13cv s’equipen amb rodes basculants , que permeten un fàcil transport i un bloqueig ferm quan el ventilador està en ple funcionament. Ultramagic només utilitza els mundialment famosos motors Honda per equipar els ventiladors, els quals a la vegada s’acoblen a una hèlice de disseny exclusiu desenvolupada conjuntament amb experts d’aviació, la qual es fabrica a mà de forma molt rigorosa sota un control molt estricte. Cada unitat és acoblada, equilibrada i provada a la fàbrica d’Ultramagic. Les parts mòbils es protegeixen dins una gàbia inoxidable capaç de permetre un gran caudal d’aire i una gran resistència, a la vegada que les condicions associades a una operació en condicions dures. Totes les unitats s’adapten als requisits Europeus en quant al mercat de la CE, entregant-se amb la garantia d’Honda i un manual d’usuari.

Fan

 

Escuts tèrmics extensibles – “orelles d’elefant”.

Tots els quadres de suport de cremador per cistelles de passatgers inclouen de forma estàndard una protecció tèrmica d’alumini. Els models de major mida poden equipar-se de forma opcional, amb escuts tèrmics extensibles, també coneguts com “orelles d’elefant”. Aquests poden desplegar-se i incrementar la comoditat dels passatgers situats als extrems de la cistella. Durant el transport, aquests poden amagar-se sense necessitat d’eines especials.

Accessoris i recanvis.

Ultramagic posa a disposició dels seus clients un ampli rang d’accessoris, així com tots els recanvis necessaris pel manteniment dels seus globus. Ja siguin bosses especials, cintes de maniobra, equips per captius, connexions de combustible o la junta tòrica més petita; tot pot trobar-se al Catàleg Il·lustrat de Peces.

Instruments, ràdios, GPS.

Disposem d’un gran catàleg d’instruments. Un dels productes estrella és el cèlebre i multifuncional Digitool, el preferit de molts pilots. També disposem del Flytec 3040, que també incorpora un precís variòmetre, altímetre QNH/QFE, termòmetre ambient, sensor de temperatura d’embolcall sense cables i rellotge. Alternativament, el Flytec 4005 constitueix una opció més econòmica prescindint només del sensor d’embolcallament. Per altra banda, disposem dels sistemes de ràdios de banda aeronàutica, transponders i sistemes GPS integrats més compactes i avançats del sector.