Notícies

Convocatoria 2018 subvención del 50% de tres cursos Licencia piloto globo de aire caliente

Publicat a Ultramagic arreu del món

Logos2

PROGRAMA DONA I ESPORT

S’obre la convocatòria d’ajuda del 50% de l’import del curs per obtenir la llicència de pilot de globus d’aire calent a la ATO ULTRAMAGIC: TRES PLACES DISPONIBLES!

 

 

Per la present es comunica que la Presidència del Consell Superior d’Esports, Òrgan competent per a la concessió d’ajudes a las Federacions Esportives Espanyoles per al Programa Dona i Esport a l’any 2018, convocada per la Resolució de 4 de Desembre de 2017 de la Presidència del Consell Superior d’Esports, ha formulat Resolució Definitiva en els termes que a continuació es detallen, en relació a la sol·licitud presentada per la Reial Federació Aeronàutica Espanyola de l’import de 12 705 eur per  a l’ajuda a la obtenció de tres cursos de pilot d’Aerostat. S’ha concedit una subvenció de (3500eur + IVA) per a cada curs de piloto d’Aerostat, sent el 50% de l’import total del cost del curs. 

El procés de selecció serà exclusivament per ordre cronològic a partir de la recepció de la sol·licitud.

Els requisits són:

  • Enviament de la sol·licitud completa a l’escola de formació ATO ULTRAMAGIC ato@ultramagic.com indicant el Nom, Cognom, DNI, telèfon, email de contacte, la motivació de la persona per obtenir la llicència de globus aerostàtic i la seva disponibilitat de realitzar el curs i l’exàmen durant l’any 2018;
  • A partir de la confirmació com a dona pre-admesa per part de l’ATO ULTRAMAGIC, aquesta haurà:
    • En el plaç màxim de 15 dies, fer el primer pagament de 500eur+IVA i confirmar la disponibilitat per realitzar el curs i l’exàmen durant l’any 2018. 
    • En el plaç màxim de 30 dies, obtenir el certificat médic Classe 2

Un cop acomplerts aquests requisits, se li confirmarà l’atorgació de l’ajuda del 50% del curs per a obtenir la llicència de piloto de globus aerostàtic. El segon pagament de 1500eur + IVA, s’haurà d fer abans de la primera classe d’instrucció de vol i el tercer i darrer pagament serà de 1500eur + IVA abans de l’exàmen. L’import inclou el curs i l’exàmen.

 

El curs per a la obtenció de la llicència de pilot de globus aerostàtic privada en un grup A (globus fins a 120 000 peus cúbics) a la Organització de Formació Aprobada ATO ULTRAMAGIC es farà segons normativa Parte-FCL (EASA).

El curs inclou formació teòrica i 16 hores de formació pràctica, que inclou almenys:

– 12 hores de vol dual amb l’instructor,
– 10 inflaents i 20 despegaments i aterratges, i
– 1 vol sol supervisat amb un instructor d’una duració mínima de 30 minuts.

ATO ULTRAMAGIC es reserva el dret de cancelar l’ajuda si la candidata es demora en el segon i tercer pagaent, no poguent-se realitzar el curs i exàmen durant l’any 2018, donat que podria provocar la pèrdua d’aquesta subvenció.

ATO ULTRAMAGIC es reserva el dret a contactar a les persones que hagin enviat la sol·licitud per qualsevol notificació relacionada amb els globus aerostàtics.